khuyến mại

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2019

Mitsubishi Việt Hùng mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/10/2019 đến 31/10/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 10 4×4 AT 818.500.000 Nắp thùng cao/thấp và Camera lùiHoặc Bảo hiểm vật chất và Camera lùi 4×2 … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 09/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 09/2019

Mitsubishi Vệt Hùng mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 09 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/09/2019 đến 30/09/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON   Mitsubishi Vệt Hùng Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 9 4×4 AT 818.500.000 Nắp thùng cao/thấp và Camera lùiHoặc Bảo hiểm vật chất và Camera … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi Việt Hùng tháng 08/2019

Bảng giá xe Mitsubishi Việt Hùng tháng 08/2019

Mitsubishi Việt Hùng mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 08 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 07/08/2019 đến 31/08/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON - Mitsubishi Việt Hùng Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 8 4×4 AT 818.500.000 Nắp thùng cao/thấp và Camera lùiHoặc Bảo hiểm vật chất và Camera … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 07/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 07/2019

Mitsubishi Việt Hùng mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 07 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/07/2019 đến 31/07/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 7 4×4 AT 818.500.000 Nắp thùng cao/thấp và Camera lùiHoặc Bảo hiểm vật chất và Camera lùi 4×2 … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 06/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 06/2019

Mitsubishi Vệt Hùng - Hà Đông mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 06 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 03/06/2019 đến 30/06/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 6 4×4 AT 818.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 23.000.000VNĐ)2. Camera lùi (Trị giá 2.500.000VNĐ) 4×2 … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 05/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 05/2019

Mitsubishi Việt Hùng, Hà Đông mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 05 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 05/05/2019 đến 31/05/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 5 4×4 AT 818.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 23.000.000VNĐ)2. Camera lùi (Trị giá 2.000.000VNĐ) 4×2 … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 04/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 04/2019

Mitsubishi Việt Hùng, Hà Đông mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 04 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/04/2019 đến 30/04/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON   Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Ưu đãi tháng 4 4×4 AT 818.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 23.000.000VNĐ)2. Camera lùi (Trị giá … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2019

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 03/2019

Mitsubishi Việt Hùng, Hà Đông mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 03 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/03/2019 đến 31/03/2019. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Quà tặng khuyến mại 4×4 AT 818.500.000 1. Nắp thùng cao/thấp (Trị giá 20 – 23 triệu VNĐ) 2. Camera lùi (Trị giá 2,5 triệu … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 12/2018

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 12/2018

Mitsubishi Việt Hùng - Hà Đông  mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 12 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/12/2018 đến 31/12/2018. * Chi tiết giá trị ưu đãi: NEW MITSUBISHI TRITON Liên Hệ Hotline: 0987737170 - 0919595863 OUTLANDER   Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Giá bán lẻ đặc biệt tháng 12 (VNĐ) 2.0 … Đọc Thêm

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2018

Bảng giá xe Mitsubishi tháng 10/2018

Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 10 với chi tiết như sau: Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/10/2018 đến 31/10/2018. * Chi tiết giá trị ưu đãi: OUTLANDER Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) Giá bán lẻ đặc biệt tháng 10 (VNĐ) 2.0 CVT 823.000.000 808.000.000 2.0 … Đọc Thêm